Renshu Judo
Renshu Jiu-Jitsu
Renshu Fights
BJJ Groningen

Nieuwsbrief – Geschiedenis

R. Tegelaar – Geschiedenis van het Jiu-Jitsu

Wat betekent Jiu-Jitsu.
Voor de beantwoording van deze vraag is eerst en taalkundige analyse nodig: Jiu of Ju (de uitspaak is meestal Dzjoe en Jitsu met Dzjitsu.
Het woord Jitsu kan velen betekenissen hebben. Soms wordt er aan het Jiu-Jitsu ook nog het woord “ Do” toegevoegd, zoals bij Judo
De betekenis van het woord Do is letterlijk “de weg”
Daar de bloemrijke Japanse taal meerdere betekenissen hebben wordt Do niet alleen gebruikt bij de gevechtsporten.
Eigenlijk wordt in Japan het woord Do voor alles wat met ethische en religieus principes te maken heeft gebruikt voor: goed leven, gehoorzaamheid en beheersen.
Het woord Do zou men het best kunnen interpreteren als: een leven, dat gehoorzaamt aan de natuurwetten en dat in natuurlijke harmonie met het heelal is.

Of het nu:
• Ju-Jitsu
• Jiujitsu (aan elkaar geschreven)
• Jiu-Jitsu
• Jioe-Jitsu
• Zelfs Juu-Jitsu
• Yawara (oude naam voor Jiu-Jitsu)

Het zijn allemaal verschillende namen voor hetzelfde begrip. Bij sommigen is er nog geen eensgezindheid over de vraag wat de werkelijke naam of oorsprong is van ze zelfverdedigingskunst.
In verschillende landen in West-Europa wordt het Jiu-Jitsu ook wel aangeduid als Ju-Jitsu.

In vele boeken en in encyclopedieën vind je verschillende vertalingen van het woord Jiu-Jitsu / Ju-Jitsu zoals:

• meegevend • de zachte weg der waarheid
• flexibele kunst • overwinnen door toegeven
• kunstvaardigheid • vaardige kunst, techniek
• soepele kunst
• zachte kunst • zelfverdedigingskunst etc.
Als men er meer van wil weten, dan moet men diep in de geschiedenis boeken duiken en ook daarin staan weer grote verschillen.
Daar de term Jiu-Jitsu door de meeste Jiu-Jitsu leraren wordt gebruikt, heeft de Judo Bond Nederland besloten de term Jiu-Jitsu ook zo te schrijven.

Jiu-Jitsu is een sport, die steeds meer door jongeren wordt beoefend. Ook bij veel ouderen is een levendige belangstelling voor Jiu-Jitsu, dat komt mede dat zij weerbaar willen zijn zich te weren tegen agressie, fysiek geweld en irritant gedrag.

Zelfverdediging is geen eigentijdse uitvinding. Al eeuwen lang verwerven mensen kennis en vaardigheid om zichzelf te verdedigen.
De maatschappij die alsmaar aan het verharden is verplicht ons om ons weerbaar te maken.
In Nederland worden er door erkende leraren veel cursussen zelfverdediging gegeven en opmerkelijk is dat veel leerlingen na een cursus zelfverdediging verder willen gaan en lid van een vereniging of school worden, of zij volgen een vervolg cursus, gewoon omdat zij het leuk vinden.
Het Jiu-Jitsu (zelfverdedigingskunst) is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige sport.
De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben er toe bijgedragen, dat het moderne Jiu-Jitsu continue verandert en uitgebreid wordt met nieuwe technieken, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan de realiteitswaarde en de effectiviteit die in een werkelijk gevecht nodig zijn.
Het karakter van Jiu-Jitsu wordt steeds interactiever. Wedstrijden zijn daar een goed voorbeeld van.
De oorsprong van het Jiu-Jitsu ligt in China, vanwaar Jiu-Jitsu in de loop der eeuwen naar Japan overkwam.
Aanvankelijk bestond het uit alleen maar vechten met de blote handen, maar rond 1880 begon de Japanner Jigoro Kano deze sport te veredelen.
Zo ontstond judo als een afzonderlijke tak van sport, die rond de eeuwwisseling ook doordrong in Europa en Amerika.

Een ding weten wij zeker, de Japanners die het Jiu-Jitsu al ± 2500 jaar beoefenen hebben het Jiu-Jitsu overgebracht naar het westen.
Een merkwaardig feit doet zich nu voor dat het Jiu-Jitsu in Europa veel populairder is dan in Japan.

Het klassieke Jiu-Jitsu was nooit een op zichzelf staand systeem. Het bestond uit een groot aantal methodes van alle mogelijke krijgskunsten.
De oorsprong ligt diep. Wel is bekend, dat het tot stand komen mede is ontstaan door de kennis van de diverse zwaardkunsten, (Ken-Jitsu) lijfgevechten, (Kumi-Uchi) welke werden beoefend in de vele kleine krijgsscholen (Ryu’s) genaamd.
Eeuwen geleden bekwaamde de Japanse ridderkaste Bushi (Samurai) zich in verschillende Jiu-Jitsu methode.
Deze methoden waren agressief en vaak zonder regels. Er werd gevochten met allerhande wapens en in wezen ging het er om wie er levend uit de strijd te voorschijn kwam.

Veel later, toen deze harde vorm verdween, ontstond er een andere Jiu-Jitsu vorm, waarin de militaire wapens minder betekenis kregen.
De ontwikkeling en de afkomst van de Aziatische krijgskunsten en Budogedachten ontstonden in de 17e eeuw en werden sterk beïnvloed door culturele en religieuze achtergronden.

nb-kanoJigoro Kano (1860/1938), was de grondlegger van het huidige Judo en voorloper van het van het Jiu-Jitsu.
Een vraag die regelmatig aan leraren wordt gesteld is: wat is het verschil tussen Judo en Jiu-Jitsu.
Men zou het als volgt kunnen samenvatten:
Judo, afkomstig uit het Jiu-Jitsu, is een sport en sterk aan regels gebonden. Judo is gemoduleerd tot een wedstrijdsport.
De meeste blessure gevoelige technieken zoals: vingerklemmen, teenklemmen, polsklemmen, rugklemmen, nekklemmen, schaartechnieken, stoten, slagen en schoppen zijn verboden handelingen.
Jiu-Jitsu is een kunst om zichzelf te verdedigen zonder daarbij gebruik te maken van wapens om de tegenstander onschadelijk te maken.
Bij die verdediging wordt gebruik gemaakt van: blokkeringen, ontwijkingen, stoten, slagen en schoppen, gevoelige drukpunten, klemmen, werptechnieken, wurgingen en grondtechnieken.
In alle situaties zal de vaardige beoefenaar ook controle blijven behouden door middel van combinaties, volgtechnieken en overnames.
De meeste technieken kunnen een destructief effect hebben.
———————————————————————————————————————————————————-

Techniek voor gevorderden

Klem via de schouder (Kuzure-Kata-Gatame)

techniek4-nb

Hoofdaanval van opzij.

Tori duwt met zijn vinger/duim net onder de oorlel (oorspeekselklier, drukpunt).

Uke’s hoofd naar buiten Tori strekt zich uiten brengt Uke’s arm achter zijn schouder/nek.

Tori draait een halve slag en volgt met een gestrekte klem via de schouder (Kata-Gatame).
——————————————————————————————————————–
Techniek zelfverdediging (situatie auto bedreiging)

nb-auto

Bij het instappen.
Voor je in een auto stapt (vooral ´s avonds) de omgeving observeren en goed blijven kijken.
Als de aanvaller de autosleutel eist, voordat je in de auto stapt, gooi dan de sleutels onmiddellijk weg (het liefst onder een andere auto).

Meestal zal de aanvaller weglopen en niet de tijd nemen om de sleutels te zoeken.
Het weggooien van een sleutelbos, waar soms ook de huissleutel aan vast zit brengt een zekere een risico met zich mee.
Verstandigste zou zijn altijd een bosje met valse sleutels bij je te dragen.

Als je gaat liften, is het risico voor eigen rekening.
Let dan goed op waar de deurknop zit en kijk hoe de veiligheidsgordel, etc. werkt.
——————————————————————————————————————————–

Rinus Tegelaar