Renshu Judo
Renshu Jiu-Jitsu
Renshu Fights
BJJ Groningen
  Info voor leden  
 

In deze rubriek treft u informatie aan, die vooral voor de huidige leden van belang zijn.
Maar ook voor toekomstige leden geeft het een indruk van wat we allemaal doen, hoe we werken, enz.

Examens

actie2aEén keer per jaar vinden de examens (graduaties) plaats. De trainer bepaalt op welke dag dit in het seizoen zal plaatsvinden.

Banden – slippen – vaardigheid (1).
Op grond van de vaardigheid van de jiu-jitsuka wordt een bepaalde graduatie (band of slip) toegekend (in het Japans Kyu genoemd).
Als je net met jiu-jitsu begint, begin je met de witte band. En hoe meer je vaardigheid toeneemt, des te donkerder wordt de kleur van de band. De oplopende kleuren zijn: wit (6e Kyu), geel (5e Kyu), oranje (4e Kyu), groen (3e Kyu), blauw (2e Kyu) en bruin (1e Kyu).
Soms, bijvoorbeeld om examen te doen voor de bruine band (1e Kyu), moet een jiu-jitsuka één of twee jaren wachten (oefenen) alvorens hij/zij het niveau heeft om met succes het examen te kunnen afleggen.
De behaalde banden worden in het jiu-jitsu paspoort bijgeschreven; dat gebeurt tijdens het examen zelf. Daarom moet men (indien men deze in het bezit heeft) het jiu-jitsu paspoort tijdens het examen bij zich hebben. Nadien wordt door Renshu jiu-jitsu de band doorgegeven aan de Judobond Nederland, die de band registreert.

bandenDe vaardigheid (2).De witte t/m de bruine band (en slippen), kan je binnen de Renshu Jiu-jitsu behalen en worden door de leraar afgenomen.
De worpen en grondtechnieken die de jiu-jitsuka’s moeten kennen voor de verschillende banden, zijn voorgeschreven door de Judobond Nederland.
Het lesprogramma is daarop ook afgestemd en al oefende zullen de jiu-jitsuka’s in de loop der tijd het voorgeschreven niveau behalen.

Wie de zwarte band (1e Dan, 2e Dan, 3e Dan) wil halen, moet voldoen aan zware eisen, die eveneens door de Judobond Nederland bepaald zijn. Dit examen moet voor een speciale commissie worden afgelegd, bestaande uit vooraanstaande jiu-jitsu leraren uit Noord-Nederland. Trainer Rinus Tegelaar is ook Dan-graden examinator.
In de regel wordt dit examen twee keer per jaar gehouden(december en juni), op een centrale plaats in Noord Nederland (meestal de dojo JV Asahi Assen).
Binnen Renshu Jiu-jitsu is het jiu-jitsu lesprogramma zo ontwikkeld, dat jiu-jitsuka’s ook voor Dan-graden opgeleid worden; inmiddels zijn er al diverse jiu-jitsuka’s die met goed gevolg een Dan-examen hebben afgelegd. We zijn er trots op diverse leden te hebben die geslaagd zijn voor hun 1e, 2e of 3e Dan jiu-jitsu.

Hygiëne

Een goede hygiëne is belangrijk en hoort bij de jitsusport.
Daarom zijn er op dat punt een aantal zaken, waar iedereen zich aan moet houden.
Blote voeten – voeten wassen. We jitsuën op blote voeten. Daarom moet iedereen aan het begin van de jitsules hun voeten wassen. Neem dus een voetenhanddoek mee.
Voeten. Die moeten schoon en gewassen zijn.
Nagels. Die moeten schoon en kort geknipt zijn, in verband met het verwonden van de ander of jezelf. Vooral teennagels worden vaak vergeten en kunnen bij andere kinderen een behoorlijke snee veroorzaken.
Oorbellen. Ook oorbellen moeten uitgedaan worden. Zogenaamde “zweerknoppen’, kleine oorbellen dus, mogen inblijven, maar moeten wel met een stukje leukoplast afgeplakt worden. In verband met voorgedane ongelukken hanteren we de regelen strikt. Oorbellen gaan uit of worden afgeplakt; een andere optie is er niet.
Sieraden. Armbanden, horloges en kettingen moeten tijdens de jitsules afgedaan zijn.
Kwaliteit pakken. De te dragen pakken moeten goed in orde zijn. De lengte moet voldoende zijn en er mogen geen scheuren in het pak zitten. En natuurlijk mogen de pakken niet vies zijn. Een gewassen pak aan het begin van de training is uit hygiënisch oogpunt vereist.

Jiu-jitsupakken

Via ons kunt u een jiu-jitsu pak bestellen. U bent er dan zeker van een kwalitatief goed jitsupak te hebben, dat geschikt is voor de jiu-jitsusport.  Dit kan tijdens de les of door te mailen naar Peter Riegman. U kunt ook eens kijken in onze webshop, daar treft u de jitsupakken aan. In de webshop zijn allerlei artikelen die eventueel voor het jiu-jitsu nodig zijn, verkrijgbaar.

Opzegging lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap moet conform de Algemene Voorwaarden gebeuren.
Dit moet gebeuren per mail (info@renshu-fights.nl) of schriftelijk (Secretariaat Renshu Fights – Buitensingel 22 – 9883 SH Oldehove).
Opzeggen kan elke maand en dient tenminste 4 weken voor het begin van een nieuwe kalender maand te geschieden
Opzeggen Judobond Nederland. Ook moet u zelf het lidmaatschap van de Judobond Nederland opzeggen.
Dan kan via de site van de judobond of per mail.
Voor het opzeggen van de Judobond geldt een opzegtermijn van 6 weken. De einddatum van het betalingsjaar vindt u op de ledenpas van de JBN. Zes weken voor het verstrijken van de betalingstermijn dient er dus te worden opgezegd.

Vergoeding lesgeld

logo leergeld

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen is een fonds die diverse gemeenten hebben en bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Op deze manier willen gemeenten hun inwoners met een laag inkomen ondersteunen bij de kosten van het lidmaatschap van een sportvereniging.
Indien u gebruikt denkt te kunnen maken van de regeling, informeer dan eens bij uw gemeente of bij Peter Riegman.
Komt u niet voor het Jeugdfonds in aanmerking, dan is er nog een soortgelijke organisatie, dat is de Stichting Leergeld.
Kijk op de desbetreffende websites >  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen  of  De Stichting Leergeld.