Renshu Judo
Renshu Jiu-Jitsu
Renshu Fights
BJJ Groningen
  Info Renshu jiu-jitsu  
 

In deze rubriek treft u informatie aan, die voor de aspirant leden van belang zijn.
Informatie over proeflessen en lid worden treft u hier aan.

Beginnen met jiu-jitsu (leeftijd) ?

Jongeren vanaf 14 jaar kunnen beginnen met jiu-jitsu.
Ervaring met eerder beoefende vechtsporten, bijvoorbeeld judo, is niet noodzakelijk.

Contributie

Jiu-jitsu : De contributie is per maand € 25,00.
Inschrijfgeld nieuwe leden € 15,00.

De contributie wordt per kwartaal door middel van automatische incasso geïncasseerd.
Meer bijzonderheden over de betaling van de contributie staan in de  Algemene Voorwaarden.

Instroom en indeling in de groep

Op welk moment van het jaar kan ik beginnen ?
Jitsuka’s kunnen altijd op ieder moment van het seizoen beginnen met jiu-jitsu.
Lestechnisch is dat geen probleem. Er wordt voldoende gedifferentieerd naar aanleg en niveau !

Jiu-jitsu pakken en meer

We bevelen de webshop judoshop.nl aan, in het verleden door Renshu zelf opgezet. U treft er jitsupakken aan, als ook allerlei artikelen die eventueel voor het jiu-jitsu nodig zijn.

Jiu-jitsu – oorsprong

jiu-jitsu_logoJiu-jitsu. Dr. Akiama….
De oorsprong van het jiu-jitsu (ook wel yawara genoemd) ligt in China.
Dr. Akiama, een Japanse geneesheer, bekwaamde zich in China in verschillende krijgskunsten. Het gegeven minder kracht en meer souplesse te willen gebruiken in de gevechten, bleef hem bezighouden.
Op een winterdag bracht de natuur hem het antwoord. De takken van een kerselaar braken onder het gewicht van een vracht sneeuw. Toen hij een wilg bekeek, merkte hij hoe deze veerkrachtige takken doorbogen en de sneeuw er lieten afglijden. En zo begreep hij, dat, als men wil overleven, men veerkrachtig en meegaand moet zijn. “Meegeven om te overwinnen”
Hij paste de technieken aan naar zijn nieuwste inzicht en het jiu-jitsu was geboren.
Uit het jiu-jitsu zijn diverse zelfverdediging vormen en -sporten voortgekomen, zoals aikido, wat oorspronkelijk Daitoryu aikijiu-jitsu was, en jiu-jitsu, waarbij de jutsu van jiu-jitsu een “do”, een “weg” is geworden (ju-jutsu -> ju-do)..

Vergeding lesgeld

logo leergeld

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen is een fonds die diverse gemeenten hebben en bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Op deze manier willen gemeenten hun inwoners met een laag inkomen ondersteunen bij de kosten van het lidmaatschap van een sportvereniging.
Indien u gebruikt denkt te kunnen maken van de regeling, informeer dan eens bij uw gemeente of bij Peter Riegman.
Komt u niet voor het Jeugdfonds in aanmerking, dan is er nog een soortgelijke organisatie, dat is de Stichting Leergeld.
Kijk op de desbetreffende websites >  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen  of  De Stichting Leergeld.